top of page

IT relatert bedriftsrådgivning

Har din bedrift vanskelig for å følge med på den teknologiske utviklingen innen IT, og sliter med å foreta de riktige valgene som passer for dere?
Som uavhengig rådgiver kan jeg sammen med dere gå gjennom hvilket behov dere har, hva som er status for eksisterende installasjoner, samt komme med forslag til både kortsiktige planer og planer med et lengre perspektiv.

   

IT prosjektstøtte / teknisk prosjektledelse

Med erfaring fra både større og mindre prosjekter, kan jeg hjelpe dere med å gjennomføre planlagte løft innenfor deres IT hverdag; det være seg oppgradering/migrering til nyere maskinvare og nyere versjoner av programvare, konsolidering lokalt med bruk av nye teknologier, eller bistand ved flytting av tjenester og funksjoner ut i sky-løsninger.

IT service-koordinering

Uansett hvilken størrelse det er på din bedrift, vil du måtte ivareta dialog med mange forskjellige leverandører for understøttelse av dine IT løsninger; lisensiering av programvare, supportavtaler, anskaffelser, etc. Vokabularet og begrepene benyttet i disse dialogene vil ofte være avvikende fra tilsvarende innenfor bransjen som din bedrift tilhører, og kommunikasjonen vil ikke alltid være optimal.
Med min lange og brede erfaring innen IT bransjen, kjenner jeg språket overfor de aller fleste av denne typen dialoger, og jeg vil kunne være deres koordinerende ressurs for en smidig dialog med alle deres partnere og leverandører.

Generelle IT støttetjenester for bedrifter

I tillegg til tjenestekategoriene nevnt over, vil jeg kunne tilby generelle IT konsulenttjenester innen gjennomføring;

  • Installasjon/oppgradering/migrering/konsolidering

  • Feilretting

  • Brukerstøtte

  • Anskaffelses-støtte

  • Enkel brukeropplæring

  • Systemdiagnoser og analyser
     

bottom of page