top of page

IT konsulenttjenester, rådgivning og driftsstøtte innenfor disse kjerneområdene:

 

 

- Windows server infrastruktur og nettverksdesign 
- IT infrastruktur virtualisering
- Drift- og overvåkings-løsninger
- Driftsledelse og driftsstøtte 
- Implementasjonstilrettelegging og -utførelse

 

Mangeårig og bred erfaring med design, implementering, migrering/konsolidering og drift/forvaltning av IT infrastruktur og nettverksløsninger.

Herunder også løpende utbedringsaktiviteter overfor leveranse- og drifts-prosesser.


 Organisasjonsnummer: 958 664 133

bottom of page